Sjálfbærnivegferð Mannvits 2022

Sjálfbærni hefur lengi skipað stóran sess í starfsemi Mannvits og vinnur fyrirtækið stöðugt að því að tvinna sjálfbærnihugsunina saman við dagleg störf hjá fyrirtækinu. Mannvit leggur sig fram við að halda sjálfbærni og umhverfismálum í heiðri á öllum sviðum og teljum við að áhrifamestu umbæturnar í þessum málaflokkum náist í gegnum verkefnin okkar. Fyrirtækið leggur áherslu á að starfsfólkið sé til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinni að lausnum sem stuðla að góðri nýtingu auðlinda, minni sóun, heilnæmu umhverfi utandyra sem innan og að komið sé í veg fyrir mengun. Á þann hátt skapar Mannvit verðmæti fyrir viðskiptavini sína, samfélagið og umhverfið.  

Meginumhverfismarkmið fyrirtækisins felast í betri nýtingu auðlinda, takmörkun úrgangs, bættri umhverfisvitund starfsfólks og viðskiptavina ásamt því að öll starfsemi fyrirtækisins sé umhverfisslysalaus.   

 

Mannvit hefur verið með vottað umhverfisstjórnkerfi frá árinu 2011 og hefur í gegnum árin vaktað þýðingarmikla umhverfisþætti til þess að fylgja eftir umhverfisstefnu fyrirtækisins og draga úr umhverfisáhrifum. Árlega setur fyrirtækið sér markmið og áætlun til þess að ná þeim.  

 

Áhrifa Mannvits gætir hvað mest í þeim verkefnum þar sem þjónusta á sviði ráðgjafar er veitt. Því er afar mikilvægt að viðhalda og bæta umhverfisvitund starfsfólks. Það er gert með fræðsluerindum og verkefnum á borð við Heimsmarkmið í fóstur, en þá fá fagsvið heimsmarkmið til að fóstra, kynnast og annast í heilt ár. Á síðasta ári var einnig haldin sjálfbærnifundasyrpa þar sem hinir ýmsu starfsmenn Mannvits lýstu því hvernig unnið væri að aukinni sjálfbærni í starfi þeirra. Jafnframt heldur Mannvit úti hlaðvarpinu „Sjálfbært samfélag“ þar sem starfsmenn segja frá sjálfbærni í verkefnum sínum. 

 

Árlega er umhverfisvitund starfsfólks metin og viðhorf starfsfólks til umhverfis- og sjálfbærnimála könnuð. Þannig er verið að meta hvort þær aðferðir sem er beitt til uppbyggingu þekkingar séu að virka og hvað megi betur fara varðandi fræðslu til starfsfólks. Í síðustu könnun sem var framkvæmd mátti einmitt sjá að starfsfólk mat eigin þekkingu á sjálfbærnimálum mun betur en tveimur árum áður og einnig merktu þau mun á áhuga viðskiptavina á sjálfbærni. 

 

Mannvit var fyrst fyrirtækja á Íslandi til þess að veita starfsfólki samgöngustyrk og leggur fyrirtækið mikið upp úr því að bjóða starfsfólki sínu upp á úrvalsbúningsaðstöðu þegar komið er til vinnu. Til þess að hvetja starfsfólk enn frekar til að koma til vinnu gangandi eða hjólandi var samgöngustyrknum breytt í lok árs 2021 og hefur starfsfólk nú kost á því að fá hálfan samgöngustyrk gegn því að koma til vinnu gangandi eða hjólandi a.m.k. tvo daga vikunnar, ásamt því að geta fengið fullan styrk miðað við fjóra daga vikunnar.  


58% viðskiptavina telja mjög eða frekar mikilvægt að hönnun og ráðgjöf Mannvits taki mið af sjálfbærni samkvæmt þjónustukönnun frá árinu 2022 og hefur það hlutfall haldist nánast óbreytt á milli ára. 

 

Lækkum kolefnissporið

Á síðustu sex árum hefur kolefnisspor Mannvits lækkað um 58%, ef eingöngu er horft á almennan rekstur. Á síðasta ári náðist markmið um samdrátt í losun kolefnis frá starfseminni sem var að vera undir 150 tonnum af CO2, ef eingöngu er horft á almennan rekstur. Kolefnissporið hækkaði umtalsvert á árinu 2022 þar sem starfsmenn fóru í árshátíðarferð til Riga og er losunin vegna þeirrar ferðar auðkennd innan sviga í töflunni hér fyrir neðan til þess að auðvelda samanburð við fyrri ár.

 

Öll losun vegna almenns rekstrar fyrirtækisins og árshátíðarferðarinnar var kolefnisjöfnuð fyrir árið 2022 með því að kaupa kolefniseiningar frá Kolviði og SoGreen. En SoGreen er fyrirtæki sem styrkir afrískar stúlkur til náms og framleiðir þannig kolefniseiningar.  

 

Stærstu útblástursþættirnir hjá Mannviti tengjast samgöngum og meðal helstu aðgerða til þess að lækka kolefnissporið hyggst Mannvit gera eftirfarandi:  

 


Fjölga rafmagnsbílum jafnt og þétt á kostnað jarðefnaeldsneytisbíla.

 


Styðja við starfsfólk til að vinna í fjarvinnu, kjósi það svo. Þannig fækkar ferðum til og frá vinnu.

 


Bæta sorpflokkun hjá fyrirtækinu með því að auka fræðslu bæði til starfsfólks og leigjenda sem starfa í sömu byggingu.  

 


Sú losun sem ekki næst að koma í veg fyrir verður kolefnisjöfnuð hjá viðurkenndum aðilum. 

„Kolefnishlutleysi fyrirtækisins náðist 2020.“

ESG frammistöðuvísar

Vísir Mælikvarði 2022 2021 2020
E1. Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 1 - tCO2 ígildi 63,9 73,5 94,9
E1. Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 2 - tCO2 ígildi 6,8

6,5

5,2
E1. Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 3 - tCO2 ígildi 68,4 (+102,1)  85,1 57,0
E2. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð - tCO2/starfsgildi 0,31 0,83 0,79
E2.  Heildarlosun lofttegunda annarra en gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð á.e.v. á.e.v. á.e.v.
E3. Heildarmagn beinnar orkunotkunar - MWst á.e.v. á.e.v. á.e.v.
E3. Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar - MWst 648 623 595
E4. Bein heildarorkunotkun miðað við úttakstærð - MWst 2,82 3 3
E5. Hlufall orkunotkunar eftir tegund orkuframleiðslu í prósentum 27%/73%  33%/67% 40%/60%
E6. Heildarmagn af vatni sem er notað - m3 37.962 39.850 41.208
E6. Heildarmagn af vatni sem er endurheimt - m3 0,0 0,0 0,0
E7. Fylgir fyrirtækið þitt formlegri umhverfisstefnu? Já/Nei
E7. Fylgir fyrirtækið þitt tilteknum stefnum fyrir úrgang, vatn, orku og/eða endurvinnslu? Já/Nei
E7. Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt orkustjórnunarkerfi? Já/Nei Nei Nei Nei
E8. Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengri áhættu? Já/Nei Nei
E9. Hefur æðsta stjórnunarteymi þitt eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengri áhættu? Já/Nei Já  Nei
E10. Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu eða vöruþróun á.e.v. á.e.v. á.e.v.

 

* á.e.v: Á ekki við